Kritiek op TU Delft om sociale veiligheid medewerkers

4 maanden geleden gepubliceerd

Volgens de Inspectie van het Onderwijs neemt de Technische Universiteit (TU) Delft de zorg voor de sociale veiligheid van haar medewerkers niet voldoende serieus. De inspectie beschuldigt de universiteit van wanbeheer en stelt dat er een verhoogd risico op sociale onveiligheid is voor alle medewerkers. De universiteit ontkent deze beschuldigingen en noemt het onderzoek van de inspectie ondeugdelijk.

Problemen binnen de universiteit

De inspectie maakt melding van diverse problemen binnen de TU Delft, variërend van seksueel getinte opmerkingen en ongewenste intimiteiten tot pesten, intimidatie en racisme. De verantwoordelijken zijn volgens de inspectie vaak personen die hoger in de hiërarchie staan, zoals hoogleraren en leidinggevenden. Daarnaast zouden leidinggevenden te weinig ingrijpen en de bestaande problemen soms zelfs verergeren.

De inspectie gelooft dat de problemen zo ernstig zijn dat er sprake is van wanbeheer, een zware beschuldiging die de minister van Onderwijs in staat stelt in te grijpen.

Reactie van de TU Delft

De TU Delft verwerpt de kritiek en beweert dat sociale veiligheid binnen de universiteit hoog in het vaandel staat. Ze geeft toe dat er al veel wordt gedaan om de werkomgeving veilig te houden. Hoewel de universiteit de aanbevelingen van de inspectie accepteert, bekritiseert ze de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd.

Volgens de universiteit bevat het rapport van de inspectie onjuiste, incomplete en slecht onderbouwde verwijten. De universiteit beweert ook dat ze periodiek onderzoeken doet naar de ervaringen van werknemers. Uit deze onderzoeken blijkt dat het aantal werknemers dat nare ervaringen op het werk heeft gehad, bijna is gehalveerd.

In reactie op het inspectieonderzoek heeft de universiteit haar medewerkers gevraagd om eventuele ongewenste ervaringen te melden bij de inspectie. Dit resulteerde in 148 reacties. De universiteit stelt echter dat de inspectie slechts 24 mensen heeft geïnterviewd zonder de universiteit om een weerwoord te vragen.