Problemen bij aardwarmteboringen in Delft

4 maanden geleden gepubliceerd

Bij het boren naar aardwarmte in Delft is er een boorkop blijven hangen, wat een klein risico oplevert voor de waterstroming in de diepe ondergrond. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) eist dat er maatregelen worden genomen voordat de aardwarmtewinning mag doorgaan.

Incident en frustratie

Het incident vond plaats in oktober 2023, maar is pas onlangs openbaar gemaakt, tot frustratie van de Delftse gemeenteraad. De boring wordt uitgevoerd door Geothermie Delft, in opdracht van de gemeente, met als doel delen van de stad te verwarmen. CDA en VVD hebben vragen gesteld over de financiële risico’s die het incident mogelijk met zich meebrengt voor de gemeente Delft en of dit invloed heeft op de ambitie om in 2050 volledig energieneutraal te zijn.

Nader onderzoek

Geothermie Delft moet nu de mogelijke stromingen op grote diepte in kaart brengen voordat de aardwarmtewinning mag doorgaan. Het boorgat is inmiddels gevuld met cement en er is uiteindelijk wel een goede ‘put’ gemaakt. De groep, een initiatief van onder andere de TU Delft en Shell, heeft als doel een groot deel van de stad af te koppelen van aardgas en over te stappen op aardwarmte van grote diepte.

Strenge voorwaarden

SodM heeft strenge voorwaarden gesteld aan de nieuwe boringen. Het SodM wil dat er overtuigend wordt aangetoond dat het instabiele boorgat niet leidt tot een ongewenste stroming tussen diepe aardlagen. De kans op lekkages tussen diepere aardlagen wordt door Geothermie Delft als ‘nihil’ beschouwd, maar er zal nog nader onderzoek worden gedaan.

Risico’s voor reactor

SodM eist ook dat er een analyse wordt gemaakt van mogelijke risico’s voor de reactor van de TU Delft, die zich binnen hetzelfde gebied bevindt. Deze kleine kernreactor, bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek, ligt op ongeveer 1.700 meter afstand van de winput voor heet dieptewater.

Op dinsdag 5 maart organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatiebijeenkomst over de geplande vergunning om te starten met aardwarmtewinning. Bezwaarschriften kunnen hierna worden ingediend. Als er later dit jaar toestemming wordt verleend, zal Delft het grootste geothermie-project van Nederland hebben, specifiek gericht op de verwarming van stedelijk gebied.